10 βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία δυνητικών πελατών μέσω του μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η αποστολή email είναι εύκολη. Ωστόσο, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ισχυρή και πιστοποιημένη επιχειρηματική ανάπτυξη είναι σκληρή δουλειά.

Read more

Αποτελεσματικοί τρόποι συλλογής σχολίων πελατών και χρήσης σχολίων πελατών

Κάθε φορά που οι άνθρωποι σκέφτονται τρόπους για να συλλογή σχολίων πελατώνείναι εύκολο να σε κυριεύσει ένα φορτηγό με δυνατότητες,

Read more

Πώς να δημιουργήσετε τα ιδανικά προφίλ πελατών σας για ελεύθερους επαγγελματίες

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μια από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι «τι θέλουν πραγματικά

Read more